Prezydent Francji, Emmanuel Macron chce wpisania aborcji do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Francuski przywódca przedstawiał europosłom priorytety swojego kraju na półroczne przewodnictwo w Radzie UE.

Prezydencja francuska w Radzie UE trwa od 1 stycznia  do  30 czerwca 2022. W wystąpieniu w Parlamencie Europejskim w środę prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził przekonanie, że do Karty praw podstawowych UE należy wpisać prawo do aborcji. 

Wspominając o Karcie praw podstawowych UE, francuski prezydent wyraził nadzieję, że uda się ją "odnowić", tak, by "jaśniej mówiła o ochronie środowiska czy też uznawała prawo do aborcji".

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, to dokument przyjęty i uroczyście ogłoszony na szczycie Unii Europejskiej w Nicei, w grudniu 2000 r. Karta określa katalog podstawowych praw i wolności obywatela Unii Europejskiej. Moc wiążąca dokumentu została mu nadana przez traktat lizboński. 

W 2007 r. Polska przyłączyła się do brytyjskiego protokołu, ograniczającego stosowanie Karty.


Francuski Senat o aborcji

Tymczasem zdominowany przez republikańską prawicę  francuski Senat odrzucił w środę ustawę wydłużającą termin legalnej aborcji z 12 do 14 tygodni. Przeciwnych ustawie było 202 senatorów, za opowiedziało się 138.


Nie kwestionujemy prawa do aborcji, ale po prostu nie zgadzamy się na przedłużenie terminów – zadeklarowała przewodnicząca senackiej komisji rozpatrującej ustawę Catherine Deroche.

Ustawa jednak będzie dalej procedowana na wspólnym posiedzeniu komisji deputowanych i senatorów 20 stycznia. Tekst znajdzie się również w porządku obrad Zgromadzenia Narodowego 9 lutego i ponownie Senatu 16 lutego.