​Papież Franciszek w specjalnym orędziu do narodów Litwy, Łotwy i Estonii powiedział, że jego rozpoczynająca się w sobotę wizyta w tych krajach zbiega się ze stuleciem odzyskania przez nie niepodległości i będzie hołdem dla tych, którzy się do niej przyczynili. W opublikowanym w czwartek w Watykanie orędziu wideo papież podkreślił: "Drodzy przyjaciele, przed moją wizytą w państwach bałtyckich, na Litwie, Łotwie i w Estonii, pragnę wystosować serdeczne słowa pozdrowień do was wszystkich, którzy mieszkacie na tych ziemiach".

Choć przybywam jako pasterz Kościoła katolickiego, chciałbym objąć wszystkich i skierować orędzie pokoju, dobrej woli i nadziei na przyszłość - mówił.

Franciszek podkreślił: Moja wizyta zbiega się ze stuleciem niepodległości waszych krajów i oczywiście będzie hołdem dla wszystkich, których poświęcenie w przeszłości umożliwiło obecną wolność.

Wolność, jak wiemy, jest skarbem, który musi być stale chroniony i przekazywany nowym pokoleniom jak cenne dziedzictwo. W czasach mroków, przemocy i prześladowań płomień wolności nigdy nie gaśnie, lecz inspiruje nadzieję na przyszłość, w której godność dana przez Boga każdej osobie jest szanowana i wszyscy czujemy się wezwani do współpracy przy budowie sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa - oświadczył Franciszek.

Wyraził przekonanie, że obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzebne jest "poczucie solidarności i służby na rzecz dobra wspólnego".

Pragnę, aby moja wizyta była źródłem zachęty dla wszystkich osób dobrej woli, które zainspirowane przez najgłębsze wartości duchowe i kulturowe odziedziczone z przeszłości, pracują pokojowo,  by ulżyć cierpieniom naszych braci i sióstr, którzy są w potrzebie, i by krzewić jedność oraz zgodę w społeczeństwie w każdym wymiarze - stwierdził papież.

Jak zaznaczył, wie o tym, iż wiele osób uczestniczy w przygotowaniach do jego wizyty, i wszystkim za to podziękował.

Zapewniam was o mojej bliskości w modlitwie i przekazuję moje błogosławieństwo
- dodał Franciszek, a następnie poprosił, by modlić się za niego.

W czwartek, tak jak przed każdą zagraniczną podróżą, Franciszek modlił się w intencji pielgrzymki w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej.

Na Litwie, Łotwie i w Estonii przebywać będzie od 22 do 25 września.

(ph)