W sobotę wybuchł pożar w dawnym kolegium ojców jezuitów w Chyrowie w obwodzie lwowskim, leżącym tuż obok granicy polsko-ukraińskiej.

Pożar jest bardzo rozległy i objął głównie poddasza. Przyczyny nie są znane. 

W obiektach objętych pożarem od 1988 r. znajdował się Zakład Naukowo-Wychowawczy - placówka naukowa, ze szkołą o statusie gimnazjum, założona i prowadzona na potrzeby kształcenia polskiej młodzieży. Była ona prowadzona do 1939 roku, a w jej murach kształciło wielu przyszłych naukowców, polityków i działaczy społecznych, w tym Eugeniusz Kwiatkowski, wicepremier i budowniczy Gdyni oraz generał Roman Abraham. 

W czasie okupacji sowieckiej kolegium zostało przekształcone w koszary Armii Czerwonej. Z kolei Niemcy utworzyli tutaj obóz jeniecki, a następnie szpital wojskowy.