Darmowy polski tabloid ukaże się w najbliższym tygodniu w Szkocji. "Gazeta z Highland" będzie zawierała teksty polskie z umieszczonym obok tłumaczeniem na angielski.

Pierwsze trzy numery 16-stronicowej "Gazety z Highland", czyli gazety ze szkockich gór, będą kwartalnikami; kolejne ukazywać będą się co miesiąc. Wstępny nakład ustalono na 20 tys. egzemplarzy.

W górskim rejonie na północy Szkocji mieszka około 10 tys. Polaków, najwięcej w głównym mieście regionu - Inverness. W całej Szkocji jest co najmniej 30 tys. naszych rodaków.

Dodajmy, że po polsku ukazują się w Wielkiej Brytanii i Irlandii tygodniowe wkładki w gazetach, m.in. w piśmie "Reading Chronicle", londyńskim magazynie "Focus" i dublińskim tabloidzie "Evening Herald".