Wojciech Sawicki został w Strasburgu wybrany na stanowisko sekretarza generalnego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na 5-letnią kadencję, która rozpocznie się w lutym przyszłego roku. Sawicki pokonał w finałowych wyborach holenderskiego kontrkandydata Jana Kleijssena.

Sekretarz generalny ZPRE to jedna z trzech najwyższych funkcji w Radzie Europy - obok sekretarza generalnego RE i jego zastępcy. Głównym zadaniem sekretarza generalnego ZPRE jest organizacja prac Zgromadzenia i koordynacja prac komisji.

55-letni Sawicki od 14 lat jest związany z Radą Europy. Od 2006 roku zajmuje stanowisko zastępcy sekretarza generalnego ZPRE.

Ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat pracował w Centrum Informatyki Energetyki w Warszawie. Był też wykładowcą w Polskiej Akademii Nauk. W latach 1980-81 był przewodniczącym Solidarności w Centrum Informatyki Energetyki w Warszawie. W latach 1990-1996 piastował funkcję szefa Kancelarii Senatu RP.