Francuska policja wprowadza podwójne szybkie testy wykrywające rodzaj i ustalające ilość narkotyków zażywanych przez kierowców. Według paryskiego MSW ich rezultaty będą bezbłędne – zniknąć ma konieczność ich potwierdzania poprzez czasochłonne badania krwi kierowców w placówkach służby zdrowia.

Stosowane dotąd przez francuską policję narkotestery wykrywały zażywane narkotyki w ciągu trzech minut dzięki analizie śliny. W razie odkrycia w organizmie kierowcy nielegalnych substancji odurzających, funkcjonariusze stosować będą teraz dodatkowe testery, które w ciągu 10 minut - również dzięki analizie śliny - mają ustalać także ilość danego narkotyku zażytego przez kierowcę.

Przez pół roku te nowe testery będą stosowane w Paryżu i dziesięciu innych francuskich departamentach równolegle z badaniami krwi. Jeżeli udowodnią swoją niezawodność, podawane przez nie rezultaty staną się wystarczającym dowodem w sądzie. Według szefa MSW Bernarde’a Caseneuve’a ma to znacznie ułatwić walkę z plagą kierowców zażywających narkotyki, którzy według resortowych statystyk powodują prawie jedną czwartą śmiertelnych wypadków na francuskich drogach.