W Bari odbyło się wstępne posiedzenie sądu w sprawie "włoskich obozów pracy". Zmuszano w nich do niewolniczej pracy imigrantów, między innymi z Polski. Na ławie oskarżonych jest ponad 20 osób, w tym aż 19 Polaków.

Sądzeni w procesie Polacy to ci, którzy maltretowali swoich rodaków i zostali zatrzymani podczas akcji rozbicia "obozu pracy" koło Foggii przed rokiem. To także nieuczciwi pośrednicy, aresztowani w Polsce i przekazani włoskiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Dzisiejsze wstępne posiedzenie sądu poświęcone było kwestiom proceduralnym. Spośród wszystkich oskarżonych w posiedzeniu udział wzięło 14 z nich. Pozostałych 9 reprezentowali adwokaci.

Następne posiedzenie w tej samej sprawie odbędzie się 6 lipca. Wtedy też prawdopodobnie sędzia ogłosi decyzję, czy wyraża zgodę na sądzenie oskarżonych w ramach uproszczonej procedury, czego dziś domagali się adwokaci.

Oznacza to prowadzenie procesu wyłącznie na podstawie materiałów, zebranych w śledztwie i szybkie wydanie wyroku. W takich przypadkach kara zostaje obniżona o jedną trzecią. Według przewidywań sędzia wyrazi zgodę na zastosowanie tej procedury. Dopiero wtedy zostanie odczytany akt oskarżenia.