​Sukces polskich przewoźników w Brukseli. Po skardze Związku Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" na wprowadzoną w Austrii płacę minimalną, Komisja Europejska wszczyna postępowanie o naruszenie unijnego prawa. Może ono zakończyć się pozwaniem Austrii do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

​Sukces polskich przewoźników w Brukseli. Po skardze Związku Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" na wprowadzoną w Austrii płacę minimalną, Komisja Europejska wszczyna postępowanie o naruszenie unijnego prawa. Może ono zakończyć się pozwaniem Austrii do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.
Zdj. ilustracyjne /Marcin Bednarski /PAP

Wiedeń ma teraz 2 miesiące na zmianę przepisów, które uderzają przede wszystkim w polskie firmy transportowe. Austria od stycznia prowadziła płacę minimalną także dla kierowców ciężarówek w transporcie międzynarodowym. Polscy transportowcy protestowali i wnieśli formalną skargę do KE przeciw Austrii.

Nasi przewoźnicy manifestowali w Brukseli także wcześniej, w związku z sytuacją na rynku niemieckim i francuskim. KE wszczęła wówczas podobne postępowania o naruszenie unijnego prawa przeciwko Francji i Niemcom. Austria jest więc trzecim krajem na celowniku Brukseli w związku z płacą minimalną.

(az)