Parlament Europejski przyjął w środę sprawozdanie dotyczące wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą. W dokumencie uwzględniono poprawkę zgłoszoną przez europosłanką Annę Fotygę (PiS), która potępia budowę gazociągu Nord Stream 2.

Cztery lata po podpisaniu przez UE układu o stowarzyszeniu z Ukrainą Parlament Europejski postanowił dokonać oceny tego porozumienia. Z rezolucji wynika, że umowa o stowarzyszeniu z Ukrainą jest wdrażana pomimo licznych niedociągnięć, którymi władze ukraińskie muszą się jeszcze zająć.

Z dokumentu wynika, że w wielu obszarach na Ukrainie odnotowano pozytywne zmiany, szczególnie w dziedzinie sądownictwa, decentralizacji, energetyki, zdrowia, systemu emerytalnego i edukacji. Jednocześnie PE wyraził obawy dotyczące m.in. korupcji i braku działań na rzecz "deoligarchizacji" i prywatyzacji na Ukrainie.

Fotyga złożyła do rezolucji poprawkę, która została przyjęta. Zgodnie z nią "PE potępia budowę gazociągu Nord Stream 2, ponieważ jest to projekt polityczny, który zagraża bezpieczeństwu Europy i wysiłkom na rzecz dywersyfikacji dostaw energii, i w związku z tym wzywa do unieważnienia tego projektu".

Od wielu lat przestrzegam, iż Nord Stream 1 i Nord Stream 2 są projektami bardzo szkodliwymi dla procesu integracji UE, świadczą o braku solidarności europejskiej, pogarszając bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej. W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę angażowanie się w tego typu projekty jest sprzeczne z zasadami traktowania agresorów - powiedziała Anna Fotyga po głosowaniu. Cieszę się, iż moją opinię podzielił dzisiaj także Parlament Europejski - dodała.

Opracowanie: