"Rosja jest najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim" - czytamy w deklaracji końcowej szczytu NATO w Madrycie. Jak podkreślono, "Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za tę humanitarną katastrofę".


"Mamy do czynienia z wyraźnymi zagrożeniami ze wszystkich kierunków strategicznych. Federacja Rosyjska jest najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim. Terroryzm, we wszystkich swoich formach i przejawach, nadal stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych społeczeństw oraz międzynarodowej stabilności i dobrobytu" - czytamy w dokumencie uzgodnionym przez przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"W najostrzejszych słowach potępiamy rosyjską agresję na Ukrainę. Poważnie podważa ona bezpieczeństwo i stabilność międzynarodową. To rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Przerażające okrucieństwo Rosji spowodowało ogromne ludzkie cierpienie i masowe przesiedlenia, nieproporcjonalnie dotykające kobiety i dzieci. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za tę humanitarną katastrofę" - ocenili uczestnicy szczytu. Podkreślili, że ich zdaniem Rosja celowo zaostrzyła również kryzys żywnościowy i energetyczny, dotykający miliardy ludzi na całym świecie, w tym poprzez swoje działania wojskowe.

"Sojusznicy ściśle współpracują, aby wesprzeć międzynarodowe wysiłki na rzecz umożliwienia eksportu ukraińskiego zboża i złagodzenia światowego kryzysu żywnościowego. Będziemy nadal przeciwstawiać się kłamstwom Rosji i odrzucać jej nieodpowiedzialną retorykę. Rosja musi natychmiast przerwać tę wojnę i wycofać się z Ukrainy. Białoruś musi zakończyć swój współudział w tej wojnie" - wezwali natowscy liderzy. 

"Postanowiliśmy zaprosić Finlandię i Szwecję do członkostwa w NATO"

"Potwierdzamy nasze zaangażowanie w politykę otwartych drzwi NATO. Dziś postanowiliśmy zaprosić Finlandię i Szwecję do członkostwa w NATO i zgodziliśmy się na podpisanie protokołów akcesyjnych. W każdym przystąpieniu do Sojuszu niezwykle ważne jest, aby uzasadnione obawy wszystkich członków Sojuszu dotyczące bezpieczeństwa zostały odpowiednio uwzględnione. Z zadowoleniem przyjmujemy zawarcie w tym celu trójstronnego memorandum między Turcją, Finlandią i Szwecją" - dodali przywódcy Sojuszu. Poinformowali także o zatwierdzeniu nowej koncepcji strategicznej, która "opisuje środowisko bezpieczeństwa, przed jakim stoi Sojusz, potwierdza nasze wartości i określa kluczowy cel NATO".

"Dalej określa trzy podstawowe zadania NATO: odstraszanie i obronę, zapobieganie kryzysom i zarządzanie kryzysowe, kooperacyjne bezpieczeństwo. W nadchodzących latach będzie kierować naszą pracą w duchu transatlantyckiej solidarności" - zapowiedzieli szefowie państw i rządów.

"Będziemy nadal wzmacniać polityczne i praktyczne wsparcie dla naszego bliskiego partnera Ukrainy, która wciąż broni swojej suwerenności i integralności terytorialnej przed rosyjską agresją. Wspólnie z Ukrainą zdecydowaliśmy się na wzmocniony pakiet wsparcia. Przyspieszy to dostawy nieśmiercionośnego sprzętu obronnego, poprawi cyberobronę i odporność Ukrainy oraz wesprze modernizację jej sektora obronnego w okresie transformacji w celu wzmocnienia długoterminowej interoperacyjności. W dłuższej perspektywie będziemy pomagać Ukrainie, wspierać jej wysiłki na jej drodze powojennej odbudowy i reform" - oświadczyli liderzy NATO w Madrycie. Wyrazili też solidarność "z rządem i narodem Ukrainy w ich heroicznej obronie swojego kraju".

"NATO będzie nadal chronić naszą ludność i każdego centymetra terytorium Sojuszu. (...) Sojusznicy zobowiązali się do rozmieszczenia dodatkowych, solidnych, gotowych do walki sił na naszej wschodniej flance, które w razie potrzeby zostaną przeskalowane z istniejących grup bojowych do jednostek wielkości brygady" - czytamy w deklaracji końcowej szczytu.

Stoltenberg: Nasze poparcie dla Ukrainy jest niezachwiane

Ukraińcy walczą o swoją niepodległość, ale też o nasze wartości i nasze bezpieczeństwo. Nasze poparcie dla Ukrainy jest niezachwiane - podkreślił sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg podczas konferencji prasowej na szczycie NATO w Madrycie. Dodał, że na szczycie postanowiono przeznaczyć kolejny pakiet pomocowy dla Ukrainy. Obejmuje m.in. bezpieczne łącza komunikacyjne, paliwo, ekwipunek medyczny, sprzęt do wykrywania min i "setki systemów antydronowych".

Przywódcy NATO podjęli historyczną decyzję o zaakceptowaniu wniosków Finlandii i Szwecji w sprawie akcesji do Sojuszu. Decyzja o zaproszeniu tych krajów dowodzi, że "drzwi (NATO) pozostają otwarte" - oznajmił Stoltenberg. Jak dodał, na szczycie uzgodniono, że należy zwiększyć finansowanie Paktu.