​Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w poniedziałek rezolucję, wzywającą Rosję do jak najszybszego zakończenia okupacji Krymu, półwyspu ukraińskiego anektowanego w 2014 roku przez Moskwę.

​Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w poniedziałek rezolucję, wzywającą Rosję do jak najszybszego zakończenia okupacji Krymu, półwyspu ukraińskiego anektowanego w 2014 roku przez Moskwę.
Prezydent Rosji Władimir Putin /PAP/EPA/ALEXEI NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN POOL /PAP/EPA

Rezolucja dotycząca militaryzacji Krymu, Sewastopola i części Morza Czarnego oraz Morza Azowskiego została przyjęta przez 63 kraje. 17 głosowało przeciw a 62 wstrzymały się od głosu. Tekst rezolucji nie jest wiążący, ma znaczenie jedynie polityczne.

Rezolucja została poddana pod głosowanie przez prawie 40 krajów, w tym Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, kraje bałtyckie, Stany Zjednoczone, Australię, Kanadę i Turcję. Tekst wzywa Rosję, jako okupanta, do natychmiastowego, całkowitego i bezwarunkowego wycofania swoich sił zbrojnych z Krymu oraz do bezzwłocznego zaprzestania czasowej okupacji terytorium Ukrainy.

W rezolucji jest mowa o dalszej destabilizacji Krymu w wyniku przenoszenia tam przez Rosję zaawansowanych systemów uzbrojenia, w tym samolotów i pocisków o zdolnościach jądrowych, broni, amunicji i personelu wojskowego na terytorium Ukrainy. ONZ wezwało Moskwę do niezwłocznego zaprzestania tych działań.