​128 głosami przy dziewięciu głosach przeciw i 35 wstrzymujących się Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło uchwałę żądającą odwołania decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o oficjalnym uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela.

​128 głosami przy dziewięciu głosach przeciw i 35 wstrzymujących się Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło uchwałę żądającą odwołania decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o oficjalnym uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela.
128 państw głosowało za rezolucją /JUSTIN LANE /PAP/EPA

Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ nie mają wiążącej mocy prawnej.

Jednym z państw, które się wstrzymały była Polska. Z państw UE do głosu wstrzymały się także: Chorwacja, Czechy, Łotwa, Rumunia i Węgry.

Trump ostrzegł wcześniej, że państwa, które poprą uchwałę, narażą się na anulowanie pomocy finansowej udzielanej im przez USA.

Rezolucja wyraża "głębokie ubolewanie" z powodu "najnowszych decyzji, dotyczących statusu Jerozolimy". Chodzi tu o niedawną decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o oficjalnym uznaniu tego miasta za stolicę Izraela. Dokument zaznacza, że ostateczny status Jerozolimy musi zostać wynegocjowany zgodnie z odpowiednimi wcześniejszymi rezolucjami ONZ.

(az)