Nepotyzm, czyli faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk, to nie jest tylko ludzka skłonność. Badacze z uniwersytetów w Hamburgu i Aarhus odkryli podobne zjawisko u... stawonogów. Pająki rodzaju stegodyphus współpracują ze sobą lepiej i wydajniej, jeżeli są spokrewnione.

Naukowcy z Danii i Niemiec odkryli, że przynależność do tej samej rodziny skłania pająki do mniej samolubnego zachowania, co przynosi lepsze wyniki, choćby w poszukiwaniach pożywienia. Taka społeczność lepiej znosi też rosnącą liczebność grupy, nie pojawiają się w niej podziały i walki frakcyjne.

Pająki najwyraźniej uznają, że z rodziną dobrze wychodzi się nie tylko na zdjęciu. I w tej akurat sprawie w świecie ludzi mają zaskakująco wielu naśladowców.