Nagroda Nobla - najważniejsze i najbardziej prestiżowe wyróżnienie na świecie - przyznawana jest już od ponad wieku. Jej fundator szwedzki przemysłowiec i wynalazca dynamitu Alfred Nobel chciał, by nagroda trafiała nie tylko do ludzi nauki czy literatury, ale także do osób zaangażowanych na rzecz innych; na rzecz ludzkości.

Lista laureatów ogłaszana jest w październiku. Nagrodę - złoty medal, dyplom honorowy i czek (obecnie na 10 milionów koron szwedzkich), by wyróżniony mógł kontynuować swoje badania lub prace, bez konieczności zabiegania o fundusze - wręczane są 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Tradycyjnie Pokojowe Nagrody Nobla laureaci otrzymują z rąk norweskiego króla w Oslo, zaś pozostałe wręcza monarcha szwedzki w Sztokholmie.

Nominacje do nagrody to długi i rygorystyczny proces. Na propozycje osób do wyróżnienia Komitet Noblowski czeka do 31 stycznia. Z pokaźnego grona kandydatów wybieranych jest około 200. Następnie lista jest wysyłana do wybranych ekspertów z nominowanych dziedzin. Po tym etapie w grze zostaje po 15 osób. Następnie Komitet przesyła swoje rekomendacje, w zależności od rodzaju nagrody, do Akademii lub odpowiedniej instytucji, której członkowie głosują nad wyborem zwycięzcy.

Jedną z najważniejszych zasad jest brak pośmiertnych nominacji do Nagrody Nobla. Surowe wytyczne dotyczą także wyróżnianych grup. I tak jeśli nagrodę przyznaje się za osiągnięcia uzyskane przez zespół badawczy składający się z więcej niż trzech osób – co najmniej jeden członek grupy nie zostanie jej laureatem.