Po raz pierwszy naukowcom udało się zbadać molekularne podstawy zapamiętywania w organizmie żywej myszy. Badacze z Włoch i Hiszpanii zidentyfikowali cząsteczkę chemiczną, która ma podstawowe znaczenie dla uczenia się i prześledzili łańcuch reakcji, który prowadzi do zapamiętywania.

Zmysły informują mózg o tym, co się wokół dzieje, przesyłając za pośrednictwem komórek nerwowych impulsy elektryczne. Sygnały te stają się coraz silniejsze w miarę powtarzania tych samych bodźców. W ten sposób mózg jest w stanie rozróżniać informacje nowe od tych, które już zna.

Badania pokazały teraz, jak istotne znaczenie dla tego procesu mają charakterystyczne cząsteczki chemiczne, receptory TrkB, obecne na powierzchni komórek nerwowych hipokampa, organu mózgu odpowiedzialnego za zapamiętywanie.

Genetycznie zmodyfikowane myszy, które nie były w stanie wytwarzać tych cząsteczek, nie były także zdolne do uczenia się. Jeśli mechanizm ten potwierdzi się u człowieka, nauka może znacząco zbliżyć się do znalezienia lekarstwa na zaniki pamięci.