Ostatni przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow założył nowy ruch socjaldemokratyczny. Nie weźmie on jednak udziału w grudniowych wyborach parlamentarnych.

W deklaracji przyjętej na zjeździe założycielskim Związku Socjaldemokratycznego w Moskwie napisano, że potencjalnie wolny wybór demokratyczny i rywalizacja polityczna są ograniczone w Rosji.

Ruch, złożony z organizacji lokalnych, nie został zarejestrowany jako partia.

Michaił Gorbaczow nie jest w Rosji popularnym politykiem i nie odgrywa istotnej roli w życiu politycznym kraju. Sześć lat temu założył Partię Socjaldemokratyczną. Ugrupowanie to pozostało jednak na marginesie polityki.

Michaił Gorbaczow to ostatni przywódca Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i jedyny prezydent ZSRR. Został sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego KPZR w 1985 r. Zainicjował politykę pierestrojki (przebudowy), głasnosti (jawności) i uskorjenia (przyspieszenia). Podstawą reform było m.in. złagodzenie cenzury oraz ograniczona liberalizacja gospodarcza i polityczna. Próba odbudowy silnego państwa sowieckiego jednak nie powiodła się – gospodarka radziecka była bowiem zbyt zniszczona, a społeczeństwo coraz bardziej niezadowolone.

Gorbaczow osiągnął dużą popularność na Zachodzie. Dzięki jego polityce możliwe były demokratyczne zmiany w krajach Europy Środkowej, zjednoczenie Niemiec. Gorbaczow wycofał także wojska z Afganistanu i poparł Stany Zjednoczone w operacji Pustynna Burza.