Przestał działać reaktor w elektrowni atomowej w Ignalinie na Litwie. Jak poinformował przedstawiciel siłowni, reaktor przerwał pracę z powodów technicznych, a materiały promieniotwórcze nie przedostały się do środowiska.

Praca reaktora zostanie wznowiona w poniedziałek, bo na jego ponowne uruchomienie potrzeba dwóch dni.

Jedyny działający atomowy reaktor w ignalińskiej elektrowni przerwał pracę wczoraj wieczorem. Zadziałał automatyczny system wyłączania. Jak informuje dyrektor siłowni Wiktor Szewaldin, nie doszło do błędu personelu, wszystkie urządzenia są sprawne. W ocenie Szewaldina, materiały promieniotwórcze nie przedostały się do środowiska, nie było też zakłóceń w dostawach prądu

Elektrownia Jądrowa Ignalina znajduje się na Litwie niedaleko miasta Ignalina. Leży na wschodnim krańcu kraju, kilka kilometrów od miejsca gdzie spotykają się granice Litwy, Łotwy i Białorusi. W chwili obecnej ma jeden pracujący reaktor typu RMBK-1500 o maksymalnej mocy 1500 MW.