Litewskie władze zapowiadają, że specjalne badania wykażą czy wspólne kierowanie lotami będzie bardziej efektywne i oszczędne. Zdaniem rzecznika Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ideałem jest, by niebo nad całym Bałtykiem stanowiło jednolitą przestrzeń powietrzną.

Tworzenie bloków przestrzeni powietrznej sugeruje krajom członkowskim Komisja Europejska. Bruksela chce, by w przyszłości połączyć nie tylko kilka obszarów, ale całe niebo nad Europą oddać we władanie jednej instytucji.