Korupcja wciąż jest problemem w krajach europejskich - alarmuje Transparency International. W raporcie organizacji wymieniono w tym kontekście m.in. Czechy, Grecję, Łotwę, Rumunię, Słowację i Polskę. Nasz kraj znalazł się na 49. pozycji, wraz z Bhutanem i Jordanią.

Polska otrzymała 5 punktów (w skali od 0 do 10, przy czym zero oznacza najwyższy poziom korupcji). To wynik gorszy niż rok temu, gdy nasz kraj był na 58. miejscu.

Do kategorii krajów „bardzo czystych” - czyli prawie wolnych od korupcji - Transparency International zalicza Nową Zelandię, Danię, Szwecję, Finlandię, Holandię i Norwegię. Za najbardziej skorumpowane państwa zostały uznane Irak, Sudan, Birma, Afganistan i Somalia. Raportem organizacji zostało objęte 180 krajów.