Stosowny komunikat ogłosiła reżimowa telewizja: Te działania przyczynią się do umocnienia naszych środków odstraszania, koniecznej obrony w sytuacji nasilających się gróźb ze strony wrogich sił zagranicznych.

W piątek, podczas obchodów dnia armii władze powtarzały, że nie ugną się pod międzynarodowym naciskiem.

Niedawno władze Korei Północnej usunęły międzynarodowych inspektorów ze swoich instalacji nuklearnych. Według obserwatorów, zaostrzenie kursu jest celowym działaniem, które ma podbić stawkę w negocjacjach zmilitaryzowanego i dotkniętego nędzą kraju z zachodem.