Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie polityki atomowej Teheranu, nakładająca na Iran sankcje nie ma żadnej mocy prawnej - oświadczył prezydent Iranu Mahmoud Ahmedinedżad.

Zachód powinien zdawać sobie sprawę, że naród irański jest mądry. Będzie kontynuować swój program jądrowy i gotów jest do jego obrony. Jesteśmy w tej sprawie jednomyślni i będziemy z całej mocy bronić swych praw - mówił Ahmedinedżad grożąc, że Iran gotów jest wymierzyć Zachodowi "historyczny policzek".