Najbezpieczniejszym państwem na świecie jest Islandia, a najmniej bezpiecznym Irak - wynika z najnowszego Światowego Indeksu Pokoju. Pod uwagę brano dwadzieścia cztery kryteria - w tym poziom przemocy, rozmieszczenie obcych wojsk w danym kraju, czy liczbę osadzonych w więzieniach.

Polska znalazła się w tej klasyfikacji na trzydziestym pierwszym miejscu, wyprzedzając między innymi Francję. Stany Zjednoczone zajęły dopiero dziewięćdziesiątą siódmą pozycję. Niska pozycja USA (m.in. za Syrią, Rwandą i Białorusią) odzwierciedla wysoki poziom ich zaangażowania wojskowego na świecie. W USA również proporcjonalnie więcej obywateli niż w innych krajach jest osadzonych w więzieniach.

Większość krajów europejskich znalazła się wśród najbardziej spokojnych państw. Według badania 16 na 20 najbardziej spokojnych państw to demokracje europejskie - większość z nich stanowią członkowie Unii Europejskiej. Gdyby oceniać UE jako całość, to w rankingu zajęłaby ona czwartą pozycję.