Z wstępnych wyników wyborów do parlamentu wynika, że partia premiera Jose Luisa Zapatero (Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza) zdobyła prawie połowę mandatów w Kongresie Deputowanych, izbie niższej Kortezów.

Na drugim miejscu znaleźli się politycy głównego rywala socjalistów - Partii Ludowej. Konserwatyści mieli zgromadzić ponad 38 procent głosów.

Wybory odbywały się przy wysokiej frekwencji, choć nie tak dużej, jak w głosowaniu przed czterema laty. Według ekspertów, wysoka frekwencja wyborcza była korzystniejsza dla socjalistów, podczas gdy niska faworyzowałaby Partię Ludową.

Poprzednie wybory w Hiszpanii socjaliści wygrali przewagą 4,8 punktu procentowego i mieli o 16 mandatów więcej niż konserwatyści.