Palestyńska radykalna organizacja Hamas została usunięta przez Sąd UE w Luksemburgu z unijnej listy organizacji terrorystycznych. Utrzymano jednak zamrożenie aktywów Hamasu w Unii Europejskiej.

Decyzję podjęto z powodów proceduralnych. Jak napisano, "nie pociąga ona za sobą żadnej formy oceny w sprawie kwalifikacji Hamasu jako organizacji terrorystycznej".

UE wpisała Hamas na swoją czarną listę w grudniu 2001 roku.

(mal)