Jedenastu muzułmańskich fundamentalistów - podejrzanych o udział w przygotowaniu zamachów terrorystycznych we Francji zostało schwytanych w rejonie Marsylii i Bordeaux. W czasie rewizji odkryto skład broni. Kontrwywiad alarmuje, że islamscy terroryści współpracują coraz częściej we Francji z arabskimi organizacjami mafijnymi.

Według funkcjonariuszy, cześć aresztowanych próbowała kupić od gangsterów ładunki wybuchowe. Pozostali - powiązani z domniemanym członkiem Al-Kaidy Ryadem Hannounim, który został wcześniej zatrzymany we Włoszech - zajmowali się m.in. dostarczaniem sfałszowanych dokumentów tożsamości islamskim ekstremistom powracającym do Francji z obozów treningowych Al-Kaidy w Pakistanie.