Papież powołał komisję do spraw zwalczania pedofilii w Kościele. Franciszek zdecydował się na taki krok po konsultacjach ze swoimi doradcami, ośmioma kardynałami z całego świata, którzy obradowali za Spiżową Bramą.

Celem komisji, pierwszej takiej w Watykanie, będzie walka ze zjawiskiem pedofilii oraz obrona nieletnich. Komisja będzie doradzać papieżowi w sprawach dotyczących obrony dzieci i duszpasterskiej opieki nad ofiarami księży pedofilów - informuje Watykan w komunikacie.

O powołaniu komisji poinformował arcybiskup Bostonu, kardynał Sean Patrick O'Malley. Należy on do Rady Kardynałów, pomagających Franciszkowi w przygotowaniu reformy Kurii Rzymskiej. Rada Kardynałów obraduje od wtorku w Watykanie.

Komisja będzie informować o sytuacji ofiar seksualnego wykorzystywania. Będzie im pomagać oraz sugerować poszczególnym episkopatom zasady postępowania w przypadkach pedofilii. Skład komisji zostanie ogłoszony w osobnym dokumencie papieża.