​W 2016 r. do Finlandii przybyła rekordowa liczba imigrantów, głównie z Azji i Rosji. Jednocześnie ponad połowa z tych, którzy wyjechali na stałe z kraju, to obywatele fińscy - podał fiński Centralny Urząd Statystyczny.

​W 2016 r. do Finlandii przybyła rekordowa liczba imigrantów, głównie z Azji i Rosji. Jednocześnie ponad połowa z tych, którzy wyjechali na stałe z kraju, to obywatele fińscy - podał fiński Centralny Urząd Statystyczny.
Finlandia: W 2016 r. padł nowy rekord liczby imigrantów i emigrantów (zdjęcie ilustracyjne) /Florianadicarlo©kikapress.com/Kikapress /PAP/EPA

W zeszłym roku do Finlandii przeprowadziło się blisko 35 tys. osób. To o 21 proc. więcej niż w 2015 r. Równocześnie wyemigrowało z Finlandii ponad 18 tys. mieszkańców, to o 11 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Blisko 60 proc. osób, które wyjechały to obywatele fińscy.

Z danych statystycznych wynika, że ponad 27 tys. przyjezdnych to cudzoziemcy, głównie z Iraku (3 tys.), z Rosji (2 tys.) oraz z Afganistanu (1 tys.). Imigracja z krajów Unii Europejskiej utrzymała się na tym samym poziomie co w 2015 r. - było to ok. 13 tys. osób.

Ostatnie dane nie uwzględniają uchodźców, którzy ostatnio licznie przybyli do Finlandii. W 2016 r. dotarło tam ponad 5,5 tys. takich osób (w 2015 r. było ich rekordowo ponad 32 tys.).

Pojawią się oni w statystykach dopiero, gdy przejdą cały proces prawny związany z rejestracją i uzyskaniem prawa pobytu, tj. gdy będą mieć stały adres w Finlandii - powiedział Timo Nikander z urzędu statystycznego.

Liczba cudzoziemców osiedlających się w Finlandii systematycznie rośnie od początku lat 90. XX w. Wtedy do Finlandii przeprowadzało się poniżej 15 tys. osób rocznie. W 2008 r. było to już blisko 30 tys. osób.

Trend wzrostowy można również zaobserwować jeśli chodzi o liczbę osób, które z Finlandii wyjeżdżają. W latach 90. XX w. było to poniżej 10 tys. osób rocznie. W 2005 r. wyemigrowało już ponad 12 tys. osób. Jednocześnie, jak podkreślił urząd w opublikowanym dziś raporcie, od sześciu lat wzrasta liczba osób, które wyjeżdżają z Finlandii do innych krajów UE. W 2016 r. było to blisko 12 tys. osób, prawie o 1 tys. więcej niż rok wcześniej. Wciąż więcej osób pochodzących spoza UE osiedla się w Finlandii niż wyprowadza się do nich.

Znaczące jest to, że w 2016 r. spośród osób, które opuściły na stałe kraj, 10,6 tys. miało fińskie obywatelstwo, co stanowi 59 proc. ogólnej liczby osób, które opuściły Finlandię.

Z danych, jakie uzyskała PAP wynika, że najwięcej obywateli fińskich przeprowadza się do innych krajów europejskich (w 2016 r. ponad 8 tys. osób). Najbardziej popularnym kierunkiem przeprowadzek są Szwecja (ok. 2,6 tys.), Wielka Brytania (ok. 1,2 tys.) i Niemcy (ok. 700 osób). Ponad 1 tys. obywateli wyjechało też do Ameryki Północnej, w tym ponad 800 do USA.

Urzędy fińskie nie mają pełnych informacji o swoich obywatelach, którzy wyjechali z kraju, ponieważ Finowie dobrowolnie podają informacje o swoim adresie zagranicznym. Na podstawie rozsyłanych za granicę kart do głosowania szacuje się, że na emigracji przebywa około 240 tys. pełnoletnich fińskich obywateli uprawnionych do głosowania. 

W Finlandii mieszka około 5,5 mln osób.

(ph)