Od ubiegłego roku o 5 punktów procentowych spadła liczba Polaków, którzy rozważają emigrację zarobkową - wynika z najnowszego raportu opracowanego przez Work Service. Według ekspertów, zagraniczny wyjazd w poszukiwaniu lepszej pracy wciąż rozważa 14 procent Polaków aktywnych zawodowo. Najczęściej chęć wyjazdu deklarują młodzi ludzie do 24. roku życia. Jedna czwarta tych, którzy chcą wyjechać, pochodzi z północnej Polski. W zdecydowanej większości lepszej pracy za granicą poszukują osoby bez wyższego wykształcenia.

Od ubiegłego roku o 5 punktów procentowych spadła liczba Polaków, którzy rozważają emigrację zarobkową  - wynika z najnowszego raportu opracowanego przez Work Service. Według ekspertów, zagraniczny wyjazd w poszukiwaniu lepszej pracy wciąż rozważa 14 procent Polaków aktywnych zawodowo. Najczęściej chęć wyjazdu deklarują młodzi ludzie do 24. roku życia. Jedna czwarta tych, którzy chcą wyjechać, pochodzi z północnej Polski. W zdecydowanej większości lepszej pracy za granicą poszukują osoby bez wyższego wykształcenia.
Polacy coraz rzadziej decydują się na wyjazd za granicę "za chlebem" /Michał Zieliński /RMF FM

Co piąta z badanych osób chce wyjechać z Polski na stałe. Kobiety preferują wyjazd na kilka lat, a mężczyźni wolą krótsze wyjazdy, co ma związek z pracą sezonową. Trzech na dziesięciu Polaków planujących emigrację, chce wyjechać na dłużej niż trzy miesiące. Natomiast co piąta osoba chce wyjechać na stałe.

Polacy wybierają Wielką Brytanię

Z analizy Work Service wynika, że wśród najpopularniejszych kierunków emigracji Polaków wymieniane są Wielka Brytania (19 proc.) i Niemcy (15 proc). Pół roku temu wynik był odwrotny - badani najchętniej wyjechaliby do naszych zachodnich sąsiadów (17 proc.).

W tym czasie zainteresowanie Zjednoczonym Królestwem urosło o 5 punktów procentowych i był to pierwszy wzrost wskazań tego kierunku od 2015 roku. Na trzecim miejscu znalazła się odpowiedź "inny kraj" z wynikiem 13 proc. co pokazuje, że wiele osób jest zdezorientowanych, bo z jednej strony chcą wyjechać, a z drugiej strony dostępne możliwości z różnych powodów im nie odpowiadają. Niespodziewanie na czwartym miejscu znalazła się Holandia (12 proc.). Kraj Beneluxu odnotował największy wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem, aż o 11 punktów procentowych. Znacząco, bo również o 11 punktów procentowych wzrósł odsetek tych, którzy nie potrafią wskazać kraju ewentualnej emigracji. To może świadczyć o tym, że rozważanie wyjazdu w znacznym stopniu pozostaje w sferze marzeń. Wyraźnie też widać, że Polacy wolą pracować w krajach europejskich, gdzie zarobki są na porównywalnym poziomie, co w Stanach Zjednoczonych zaś odległość do Polski zdecydowanie mniejsza.

Zarobki głównym powodem emigracji

Głównym i niezmiennym powodem, który skłania Polaków do emigracji są wyższe niż w naszym kraju zarobki. W tej chwili za granicą można zarobić zdecydowanie więcej niż w Polsce - np. w Niemczech minimalna stawka za godzinę pracy jest blisko 3-krotnie wyższa. W porównaniu z poprzednim badaniem odsetek osób, których do wyjazdu motywują pieniądze nie zmienił się i wynosi 70%. Drugim najważniejszym czynnikiem dla badanych jest wyższy standard życia (40 proc.). Tu widać też największy wzrost w porównaniu z wynikiem sprzed pół roku - o 18 punktów procentowych. Trzecim najbardziej istotnym powodem jest możliwość podróżowania i zwiedzania świata (33 proc.). W hierarchii czynników skłaniających do wyjazdu tracą lepsze warunki socjalne, które zajmują 3 miejsce od końca. Rośnie natomiast na znaczeniu korzystniejszy system podatkowy, w porównaniu z poprzednim badaniem o 8 punktów procentowych. Dla Polaków coraz większe znaczenie ma też bezpieczniejsze położenie geopolityczne, które w ciągu 6 miesięcy zyskało 9 punktów procentowych. 

Bariery emigracji

Bezsprzecznie najważniejszym powodem, który decyduje o pozostaniu Polaków w kraju jest przywiązanie do rodziny i przyjaciół. Deklaruje to 72% badanych - wynik zbliżony do tego, który odnotowano w poprzednich edycjach raportu. Co istotne, ponad 35 proc. Polaków nie chce emigrować z powodu atrakcyjnej pracy w kraju. To pokazuje, że sytuacja wielu pracowników się poprawia. Co piąty Polak wskazuje, że barierą wyjazdu jest słaba znajomość języków obcych, a dla 12 proc. stanowią je różnice kulturowe. Na decyzję o pozostaniu w kraju wpływ ma wykształcenie badanych. Dla osób z wykształceniem podstawowym przywiązanie do rodziny i przyjaciół w Polsce jest mniejszą przeszkodą niż dla absolwentów szkół wyższych. Z kolei dla osób najlepiej wykształconych bariery nie stanowi znajomość języków obcych, jednak jako czynnik motywujący do pozostania w kraju częściej wskazują atrakcyjną pracę w Polsce. Ten powód najrzadziej deklarowały osoby z wykształceniem podstawowym. Dla tej samej grupy barierą jest brak wystarczających środków na wyjazd i osiedlenie się.

Raport migracyjny Work Service

(ug)