​Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone podejmą starania aby zakończyć walki między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach. To region mający duże znaczenie strategiczne.

Departament Stanu USA potępił eskalację przemocy w Górskim Karabachu i wezwał Azerbejdżan oraz Armenię do natychmiastowego zaprzestania działań wojskowych.

Głos zabrał również Donald Trump. Przyglądamy się temu konfliktowi bardzo pilnie. Mamy wiele dobrych kontaktów w tym rejonie. Zobaczymy czy możemy go zahamować - powiedział amerykański prezydent na briefingu prasowym.

W rezultacie starć między siłami zbrojnymi obu państw, najpoważniejszych od 2016 roku, co najmniej kilkudziesięciu wojskowych i cywilów poniosło w niedzielę śmierć. Oba kraje wprowadziły stan wojenny.

Górski Karabach, który ogłosił niezależność, znajduje się na terytorium Azerbejdżanu, ale zamieszkany jest głównie przez etnicznych Ormian. Południowy Kaukaz jest rejonem o dużym znaczeniu strategicznym bowiem przebiegają tamtędy rurociągi naftowe i gazowe przesyłające te surowce na światowe rynki. 

Ambasada Polski w Armenii prosi Polaków przebywającym w tym kraju o szczególną ostrożność w związku z ogłoszeniem stanu wojennego na terenie republiki.