35 procent Polaków nie stać na posiłek zawierający mięso lub ryby przynajmniej co drugi dzień. To wynik raportu opublikowanego w Brukseli przez Komisję Europejską. Z raportu wynika też, że 0,3 wszystkich obywatelli Unii Europejskiej żyjących poniżej progu ubóstwa mieszka w Polsce.

Polska, Słowacja oraz Łotwa mają według raportu Komisji Europejskiej najgorsze wyniki. Zdaniem Brukseli te dane są niepokojące, ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia uznaje posiłek mięsny co dwa dni za jedną z podstawowych potrzeb współczesnego człowieka.

Nie ma wątpliwości, że wiele osób staje wobec poważnego problemu, jakim jest właściwe wyżywienie - ostrzega jeden z urzędników Komisji. Z raportu wynika także, że blisko co czwartego Polaka nie stać na samochód. Zaś prawie 6 procent nie może sobie pozwolić na telefon, kolorowy telewizor, czy na pralkę.