Należy kontynuować program Partnerstwa Wschodniego, a nawet wynieść go na wyższy poziom. Mamy obowiązek wspierać aspiracje dołączenia do UE krajów Partnerstwa Wschodniego - mówił szef MSZ Jacek Czaputowicz na konferencji w Batumi poświęconej 10. rocznicy PW.

Szef polskiego resortu dyplomacji podkreślał w czwartek rolę PW w stabilizacji państw partnerskich i ocenił, że w ciągu minionych 10 lat osiągnięto maksimum tego, co można było osiągnąć we wzajemnej współpracy krajów uczestniczących.

Musimy zastanowić się nad tym w ramach Unii Europejskiej, żeby przekonać wszystkie kraje, że należy kontynuować program (Partnerstwa Wschodniego), a nawet podnieść go na wyższy poziom - Partnerstwa Wschodniego Plus - powiedział.

Czaputowicz wspomniał też o pomyśle większego zinstytucjonalizowania PW oraz częstszego zapraszania krajów partnerskich np. na posiedzenia Rady Europejskiej, aby dawać przykłady na sposoby podejmowania decyzji w UE. Podkreślał, że sześć krajów wchodzących w skład PW jako przedstawiciele Europy Wschodniej ma prawo aspirować do członkostwa w UE.

Mamy moralny obowiązek wspierać te kraje, jeśli wyrażają taką wolę (akcesji do UE - PAP) - mówił szef MSZ.

Partnerstwo Wschodnie powstało w 2009 roku i jest częścią europejskiej polityki sąsiedztwa, obejmującej wschodnich sąsiadów UE. Jego celem jest pogłębienie więzi politycznych i integracji gospodarczej między UE a sześcioma krajami: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.