Przy 50-stopniowym upale grupa polskich żołnierzy przygotowuje w Czadzie teren pod bazę, gdzie stacjonować będzie nasz kontyngent. Teren został już wyrównany i rozpoczęto usypywanie obwałowań ochronnych.

Około 60-osobowa grupa żołnierzy z tzw. Inżynieryjnej Grupy Przygotowawczej mieszka w klimatyzowanych namiotach, korzysta z polowych łaźni, toalet i kuchni; z krajem ma łączność satelitarną. Polaków wspiera około 80 Francuzów. Gdy na miejsce dostarczone zostaną materiały budowlane i przybędą kolejni żołnierze, zacznie się zasadnicza budowa bazy.

Kontyngent ma osiągnąć gotowość operacyjną we wrześniu. Termin ten jest jednak uwarunkowany trwającą w Czadzie od lipca porą deszczową, która utrudnia działanie. W rejonie operacji są jedynie drogi gruntowe, które rozmywa deszcz.

W ramach polskich sił w misji w Czadzie weźmie udział 400 żołnierzy i pracowników wojska. Nasz kontyngent będzie drugim co do wielkości, po francuskim.