Szok na Wyspach Brytyjskich. Powodem jest najnowszy raport UNICEF-u, z którego wynika, że jedna czwarta brytyjskich dzieci żyje na granicy ubóstwa. W Polsce stopa ubóstwa dzieci, według raportu UNICEF, spadła z 22,4 proc. w 2008 r. do 14,5 proc. w 2012 r. Raport skupił się na wpływie kryzysu finansowego na los dzieci.

Wśród 41 monitorowanych krajów, Wielka Brytania znalazła się na 25. miejscu, daleko za Polską, która zajmuje w rankingu miejsce drugie.

Od 2008 roku poziom ubóstwa małych Brytyjczyków wzrósł o 1,6 proc. natomiast los polskich dzieci, według danych UNICEF-u, poprawił się o prawie 8 proc.

Jeszcze gorzej od Wielkiej Brytanii wypadła Irlandia, a najgorzej Grecja.

Brytyjscy eksperci podważają ustalenia raportu, ponieważ bierze on pod uwagę średnią dochodów na rodzinę i jego procentowy wzrost lub spadek w wyniku recesji. Ubóstwo - według norm ONZ - zaczyna się, gdy rodzina na utrzymanie ma kwotę poniżej 60 proc. tej średniej. Są one uzależnione od warunków w poszczególnych krajach. Ponieważ w przypadku Wielkiej Brytanii średnia taka jest relatywnie wysoka, ustalenia raportu - zdaniem ekspertów - są również relatywne.

(j.)