Rumuńskie stowarzyszenie osób przewlekle chorych "APCR" zaskarżyło państwo za wstrzymanie aktualizacji listy leków refundowanych. Ich zdaniem pacjenci nie mogą korzystać z nowszych i bardziej wydajnych metod leczenia.

Pozew przeciw rządowi, ministerstwu zdrowia i kasie ubezpieczeń zdrowotnych stowarzyszenie złożyło w środę. Potwierdził to przedstawiciel sądu wyższej instancji w Bukareszcie.

Przewodniczący "APCR" Cezar Irimia oświadczył, że organizacja odwołała się także do instytucji unijnych, gdyż zgodnie z przepisami UE władze państwa mają obowiązek aktualizować listę leków refundowanych co 180 dni. Tymczasem rumuńska nie była zmieniana od blisko 6 lat.

Władze odmawiają nam prawa do życia, mija już sześć lat, odkąd lista leków refundowanych nie była aktualizowana - podkreślał Irimia. Przypomniał, że kilka rządów Rumunii obiecywało zmiany, tymczasem żaden z nich nie dotrzymał słowa.

Jak dodał, w tym czasie pojawiły się nowe środki, mogące chorym uratować życie.

(abs)