Chorwacja spełnia warunki pozwalające na wprowadzenie w tym kraju waluty euro 1 stycznia 2023 roku - poinformowała Komisja Europejska w opublikowanym w środę raporcie o konwergencji, który ocenia postępy państw członkowskich UE w wypełnianiu zobowiązań związanych z uczestnictwem w Unii Gospodarczej i Walutowej.

Chorwacja zrobiła znaczący krok w kierunku przyjęcia euro, naszej wspólnej waluty. Niespełna dekadę po wejściu do UE Chorwacja jest teraz gotowa do wejścia do strefy euro 1 stycznia (2023 roku). Wzmocni to chorwacką gospodarkę, przynosząc korzyści jej obywatelom, przedsiębiorstwom i całemu społeczeństwu. Przyjęcie euro przez Chorwację również wzmocni euro. Dwadzieścia lat po wprowadzeniu pierwszych banknotów euro stało się jedną z najpotężniejszych walut na świecie, poprawiając warunki życia milionów obywateli w całej Unii. Euro jest symbolem siły i jedności Europy - oceniła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, komentując wnioski raportu.

Chorwacki parlament w połowie maja przegłosował przyjęcie euro od 2023 roku. Od września 2022 roku będzie obowiązywał okres przejściowy. Oznacza to, że ceny w sklepach będą podawane w kunach oraz w euro.

Rząd w Zagrzebiu przekonuje, że przyjęcie euro ustabilizuje gospodarkę, obniży stopy procentowe i zwiększy atrakcyjność inwestycyjną. Wspólna waluta z pewnością ucieszy także branżę turystyczną. Z drugiej strony obywatele obawiają się inflacji - często bowiem po wejściu do strefy euro ceny w krajach rosły.

Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia euro przez Chorwację podejmie Rada Europejska w pierwszej połowie lipca. Wcześniej opinię wyda Parlament Europejski i Europejski Bank Centralny.

Chorwacja będzie dwudziestym państwem strefy euro.

Wszystkie kraje przystępujące do Unii Europejskiej zobowiązują się, że w przyszłości przyjmą euro. Nie wszystkie państwa się jednak ku temu spieszą. Gospodarki muszą spełnić także pewne kryteria, pozwalające na przyjęcie wspólnej waluty. Chodzi m.in. o stabilny poziom cen i niski deficyt budżetowy.