Trzeba zmienić zasady opodatkowania majątku księcia Karola - postuluje brytyjska komisja do spraw finansów publicznych. Brytyjski następca tronu jest właścicielem Księstwa Kornwalii, które przynosi mu znaczne zyski. Jednak księstwo nie ma osobowości prawnej, więc do celów podatkowych nie jest traktowana jak korporacja, co oznacza, że jest zwolniona z podatku CIT. Karol od 1993 roku płaci na zasadzie dobrowolności tylko podatek PIT. Książę nie płaci też podatku od zysków kapitałowych.

Przewodnicząca komisji śledczej Izby Gmin do spraw finansów publicznych Margaret Hodge twierdzi, że zwolnienie z podatków może dawać księstwu nieuczciwą przewagę nad konkurencją, a przecież - podkreśliła - prowadzi ono działalność komercyjną. O zbadanie sprawy zwróciła się do ministerstwa skarbu.Jest wiele sposobów na dostosowanie księstwa, stanowiącego historyczną instytucję, do wymogów współczesności - podkreśliła. Poseł Partii Pracy Austin Mitchell nazwał księstwo "średniowieczną anomalią".

W swoim raporcie międzypartyjna komisja apeluje też o większą przejrzystość w finansach księstwa oraz o ściślejszy nadzór rządu nad nimi, m.in. o przeprowadzanie niezależnych kontroli.

Posiadanie księstwa czyni z Karola jednego z największych właścicieli ziemskich w Wielkiej Brytanii. Majątek księstwa Kornwalii jest obecnie wyceniany na ok. 763 mln funtów. Jest ono właścicielem m.in. farm, domów, pubów, a także wysp, ekologicznej elektrowni i boiska do krykieta w Londynie.

Zyski - pochodzące głównie z opłat za użytkowanie gruntów, ale także z interesów na rynku nieruchomości - przeznaczane są na finansowanie prywatnej i charytatywnej działalności brytyjskiego następcy tronu. W 2012 roku księstwo wypracowało nadwyżkę w wysokości ponad 19 mln funtów, czyli około 95 mln złotych.

Księstwo Kornwalii liczy ok. 55 tys. hektarów gruntów w południowo-zachodniej Anglii. W jego skład wchodzą m.in. wyspy Scilly. Utworzył je w 1337 r. Edward III dla syna i dziedzica także imieniem Edward, który stał się pierwszym posiadaczem tytułu Księcia Kornwalii.