Rosjanie opublikowali archiwalny materiał filmowy, na którym widać wybuch największej wyprodukowanej do tej pory bomby wodorowej. Test "car bomby", bo tak ją pieszczotliwie nazwano, Związek Radziecki przeprowadził 59 lat temu.

Odtajniony, 40-minutowy film z wybuchu "car bomby" opublikował Rosatom, rosyjski, państwowy koncern jądrowy. Film był materiałem propagandowym Związku Radzieckiego i do tej pory przechowywany był w archiwach.

Bomba została zdetonowana 30 października 1961 roku na wyspie Nowa Ziemia na Oceanie Arktycznym.

Moc eksplozji "car bomby" ocenia się na 50-58 megaton (TNT), to jest blisko 4000 razy więcej niż bomba atomowa, jaką w 1945 roku Amerykanie zrzucili na Hiroszimę.

Grzyb, jaki powstał po wybuchu, wzniósł się na wysokość 64 km. Fala uderzeniowa miała 112 km, ale odczuwalna była w oddalonych o ponad 140 km Norwegii i Finlandii.

Wyprodukowana przez Związek Radziecki bomba wodorowa nigdy nie miała być zastosowana podczas wojny. Jej produkcja była czysto propagandowa. Wybudowanie "car bomby" zlecił ówczesny przywódca ZSRR Nikita Chruszczow.