Białoruska Centralna Komisja Wyborcza potwierdziła, że żaden kandydat opozycji nie został wybrany deputowanym we wczorajszych wyborach parlamentarnych. Wyniki głosowania mocno rozczarowały Unię Europejską. Zdaniem OBWE wybory te nie spełniły demokratycznych standardów.

Jak nieoficjalnie przyznają eurourzędnicy, Unii Europejskiej będzie teraz trudno znieść sankcje wizowe wobec Białorusi, o co szczególnie mocno zabiegała polska dyplomacja. Bruksela najprawdopodobniej uzna, że nastąpił postęp, ale jeszcze nie jest on wystarczający, bo na przykład opozycja nie miała szerokiego dostępu do mediów. W związku z tym na zniesienie sankcji trzeba będzie jeszcze poczekać.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie uznała, że wybory na Białorusi nie spełniły demokratycznych standardów. Mimo niewielkiej poprawy wybory parlamentarne na Białorusi z 28 września ostatecznie nie spełniły wymagań OBWE, dotyczących demokratycznego głosowania - poiformowali przedstawiciele podlegającego OBWE Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. W konsekwencji znaczący postęp, na który liczyliśmy w demokratycznym rozwoju Białorusi, nie nastąpił- oświadczyła wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Anne-Marie Lizin.