W związku z przedłużającym się strajkiem większość teatrów na amerykańskim Broadway'u nie pracuje. Odwołano ponad 20 najpopularniejszych przedstawień, w tym słynny musical "Chicago". Na każdym dniu protestu pracowników pomocniczych teatralny biznes traci 17 milionów dolarów.

Decyzję o przystąpieniu do strajku organizacje związkowe personelu teatralnego podjęły w ubiegły czwartek.

Prowadzone od trzech miesięcy rozmowy z właścicielami teatrów i producentami sztuk z Ligi Amerykańskich Teatrów i Producentów zakończyły się fiaskiem. Strajkujący domagają się zmian warunków pracy i podwyżek płac.