Ostatni autorytarny reżim w Europie wytyka krajom Zachodu naruszenia praw człowieka. MSZ w Mińsku wydało raport w tej sprawie. Obejmuje on 25 państw, głównie należących do Unii Europejskiej, ale także Szwajcarię, Kanadę i USA. Polska pojawia się w dokumencie jako państwo, które nie radzi sobie z biedą, problemem uchodźców oraz z przestrzeganiem zasad demokracji.

Jak napisał we wstępie szef białoruskiego MSZ, celem raportu jest pokazanie, że państwa nazywające się "rozwiniętymi demokracjami" także łamią prawa człowieka. Podaje różne przykłady: działania policji, dyskryminację rasową, czy naruszenia praw uchodźców.

W przypadku Polski, wytknięto nam problemy ekonomiczne, tłumienie demonstracji w Dzień Święta Niepodległości, czyli 11 listopada, a także wyrok dla twórcy strony antykomor.pl. Jest też wzmianka o naruszeniu praw dzieci. Białoruski urzędnik wymienia w tym kontekście otrzęsiny w salezjańskim gimnazjum w Lubinie.

W innych krajach główny nacisk położono na los imigrantów m.in. w Austrii, Szwecji, czy Francji. Co ciekawe, do tej pory Białoruś, nie doczekała się własnego raportu o przestrzeganiu praw człowieka. Zobacz raport białoruskiego MSZ ws. m.in. Polski. 

Grzechy Polski według Mińska

Prawa socjalne:

- pogarszająca się sytuacja ekonomiczna doprowadza ludzi do rozpaczy

- liczba samobójstw, także w związku z sytuacją ekonomiczną, wzrosła w Polsce o 20 proc.

- 28 proc. polskich rodzin żyje w biedzie

- 13,5 proc. rodzin żyje bez prądu, nie starcza im na leki

- dochody 15 proc. obywateli są poniżej minimum socjalnego

- 16 proc. nie jest w stanie opłacać terminowo rachunków, czy spłacać kredytów

- prawie 5 proc. rodzin żyje w skrajnym ubóstwie;

Arbitralne zatrzymania, prawa dzieci:

- Mińsk podaje przykład 17-latka pobitego przez policjanta w Poznaniu. W tym przypadku miało chodzić o posiadanie przez nastolatka narkotyków, których ostatecznie nie znaleziono;

Tortury:

- Białoruskie MSZ podaje przykłady akcji policji podczas zamieszek pseudokibiców przed meczem Polska-Rosja w Warszawie, a także podczas demonstracji  11 listopada

- skarga obywatela Arabii Saudyjskiej na przetrzymywanie w polskim więzieniu

- policyjna akcja wobec squaterów w Poznaniu;

Sytuacja imigrantów:

-w tym punkcie Mińsk przytacza skargi cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla uchodźców;

Łamanie praw dziecka:

- białoruskie MSZ skupia się w tym przypadku na otrzęsinach w salezjańskim gimnazjum w Lubinie;

Dyskryminacja rasowa:

- białoruscy urzędnicy podają przykład z Podlasia, gdzie nieustaleni sprawcy mieli podpalić dom, w którym mieszkali uchodźcy z Czeczenii.