Dziennikarz i aktywista społeczny z Grodna Paweł Mażejka został po 72 godz. wypuszczony z aresztu. Postępowanie karne w jego sprawie jest jednak kontynuowane. Dotyczy ono "podżegania do nienawiści" i "rehabilitacji nazizmu".

Mażejkę zatrzymano w piątek, a w poniedziałek został wypuszczony - poinformowało Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (BAŻ). Nie zażądano od niego podpisania dokumentów o zakazie opuszczania miejsca zamieszkania.

Według BAŻ Mażejkę wypuszczono, bo "znikły przesłanki do jego zatrzymania".

Sprawę karną wobec Pawła Mażejki oraz malarza Alesia Puszkina wszczęła prokuratura w Grodnie w piątek. Dotyczy ona rzekomych działań na rzecz "rehabilitacji nazizmu".

Z tego samego artykułu, który mówi o "podżeganiu do nienawiści", sprawę karną mają aktywiści Związku Polaków na Białorusi - Andżelika Borys, Andrzej Poczobut, Irena Biernacka i Maria Tiszkowska. Jest on zagrożony karą od pięciu do 12 lat pozbawienia wolności.

Jak wyjaśniono w komunikacie prokuratury, chodzi o portret antysowieckiego partyzanta Jauhiena Żychara, który namalował Puszkin, a Mażejka umieścił na wystawie w Centrum Życia Miejskiego, którym kieruje.

Według śledczych bohater portretu był szkolony przez Abwehrę, "stał na czele oddziału z byłych policjantów kolaborujących z III Rzeszą i innych zdrajców". Jego grupa działała przez 9 lat, od 1946 roku i zajmowała się atakami na przedstawicieli władzy radzieckiej.

W komunikacie wskazano, że Puszkin opisywał podczas wystawy Żychara jako człowieka z białoruskiego ruchu oporu, który walczył z bolszewikami, "czym wychwalał i usprawiedliwiał jego działania".

Centrum Życia Miejskiego działa w Grodnie od 2016 roku i organizuje wydarzenia społeczne i kulturalne. Mażejka to dziennikarz, m.in. współpracujący z Biełsatem i działacz społeczny.

Aleś Puszkin nie został - jak dotąd - zatrzymany. W piątek, już wiedząc o postępowaniu karnym, wrócił na Białoruś z Kijowa. Formalnie przez 10 dni powinien przebywać na samoizolacji. W jego domu i pracowni przeprowadzono rewizję, podobnie jak w mieszkaniu Mażejki.