Bezrobocie w 2010 roku dotknęło na całym świecie 205 milionów osób - głosi opublikowany w Genewie raport Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pracą. W 2011 roku nie należy się spodziewać radykalnej poprawy sytuacji.

W swym dorocznym raporcie na temat zatrudnienia Międzynarodowy Instytut Badań nad Pracą poinformował, że stopa bezrobocia w 2010 roku wyniosła 6, 2 proc. mimo ożywienia światowej gospodarki.

Według przewidywań Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2011 roku wzrost gospodarczy będzie spowolniony ze względu na "wysoki poziom długów publicznych" w wielu krajach oraz kruchą równowagę sektora finansowego i zadłużenie prywatnych gospodarstw.

2011 będzie zapewne trzecim z rzędu rokiem, podczas którego światowe bezrobocie dotknie ponad 200 mln osób - powiedział dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pracą, Jose Manuel Salazar-Xiriniachs.