W Belgii rodzice protestują przeciwko testowi, któremu mają być poddane ich dzieci na początku przyszłego tygodnia. Resort edukacji chce sprawdzić umiejętność czytania i rozumienia tekstu przez uczniów szkół podstawowych. Niepokój rodziców wzbudziła treść czytanki.

Zdaniem rodziców tekst nakłania do nieposłuszeństwa i daje przykład złego zachowania. Opowiada on historię chłopca, który w każdy poniedziałek ma napisać o tym, co robił w niedzielę. Gdy napisał, że rodzice odwiedzają dziadków, otrzymał ocenę niedostateczną, ale gdy innym razem napisał, że strącił siostrę ze schodów i trzeba było ją odwieźć do szpitala, ocena była wyższa. Od tej pory w każdą niedzielę robił coś makabrycznego i oceny miał coraz lepsze.

Tekst jest ironiczny, ale – według wielu psychologów – dzieci w wieku 8 lat tej ironii nie są w stanie wychwycić.