85 mln euro na umożliwienie wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w życiu codziennym planuje rząd Estonii - podaje w poniedziałek telewizja ERR. Ma to skutkować ograniczeniem obciążeń administracyjnych obywateli.

Plan działania opracowany przez estońskie ministerstwo gospodarki i komunikacji przewiduje, że do roku 2030 społeczeństwo Estonii osiągnie etap rozwoju, w którym rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji będą powszechnie stosowane zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Państwo przeznaczy na ten cel 85 mln euro w nadchodzących latach.

Minister gospodarki i komunikacji Tiit Riisalo podkreślił, że rozwój sztucznej inteligencji wspomaga gospodarkę opartą na danych, która jest z kolei warunkiem wstępnym rozwoju usług ograniczających biurokrację i przynoszących finansowe oszczędności.

Plan estońskiego resortu zakłada ograniczenie obciążeń administracyjnych obywateli o 70 proc. do 2030 roku, co ma być pochodną oparcia działania urzędów na danych i pomocy sztucznej inteligencji. W tym celu planuje się powołanie stanowiska dyrektora ds. danych, który ma kompleksowo zarządzać zasobami sektora publicznego. Dane te mają być pobierane jednokrotnie i następnie w sposób bezpieczny gromadzone i w razie potrzeby - ponownie wykorzystywane.

Ministerstwo chce też włączenia nauczania na temat zarządzania danymi do programów edukacji na wszystkich poziomach, od szkoły podstawowej po szkolnictwo wyższe.