Metropolita łódzki, kardynał-nominat Grzegorz Ryś, otrzymał w Watykanie biret i pierścień kardynalski. Papież Franciszek mianował 21 nowych kardynałów z całego świata.

Podczas zwyczajnego konsystorza publicznego na placu Świętego Piotra papież mówił w homilii, że kardynałowie pochodzą ze wszystkich części świata i z najróżniejszych narodów.

Od papieża kardynałowie otrzymali birety, pierścienie oraz bullę przyznającą im kościoły tytularne w Rzymie. Złożyli przysięgę na wierność i posłuszeństwo Franciszkowi i jego następcom.

Po włączeniu nowych purpuratów Kolegium Kardynalskie liczy 242 członków; 137 z nich będzie miało prawo wyboru następnego papieża.

Papież: Każdy muzyk musi słuchać innych

Jesteśmy ewangelizatorami w takim stopniu, w jakim zachowujemy w naszych sercach zdumienie i wdzięczność za to, że otrzymaliśmy Ewangelię - wskazał Ojciec Święty. Franciszek wyjaśnił: "w rzeczywistości chodzi o dar nieustannie obecny, który domaga się ciągłego odnawiania w pamięci i w wierze".

Papież podkreślił: Kościół "nie żyje 'z dochodu', a tym bardziej z dziedzictwa archeologicznego, jakkolwiek cennego i szlachetnego; Kościół i każdy ochrzczony żyje każdym Bożym dniem, mocą działania Ducha Świętego".

Wy, nowi kardynałowie, przybyliście z różnych stron świata, a ten sam Duch, który uczynił płodną ewangelizację waszych narodów, teraz odnawia w was wasze powołanie i misję w Kościele i dla Kościoła - oświadczył.

Franciszek zaznaczył: "Kolegium Kardynalskie jest powołane, aby przypominać orkiestrę symfoniczną, reprezentującą symfoniczność i synodalność Kościoła".

Symfonia - dodał - żyje dzięki umiejętnej kompozycji barw różnych instrumentów: każdy z nich wnosi swój wkład, czasem sam, niekiedy w połączeniu z jakimś innym, czasem z całym zespołem. Różnorodność jest konieczna, jest niezbędna. Ale każdy dźwięk musi przyczyniać się do wspólnego projektu - mówił papież.

Położył nacisk na to, że fundamentalne znaczenie ma wzajemne słuchanie; "każdy muzyk musi słuchać innych" - dodał.

Jeśli ktoś słuchałby tylko samego siebie, niezależnie od tego, jak wysublimowany byłby jego dźwięk, nie wyszłoby to symfonii na dobre; to samo stałoby się, gdyby jedna sekcja orkiestry nie słuchała innych, ale grała tak, jakby była sama, jakby była całością. A dyrygent orkiestry jest w służbie tego rodzaju cudu, jakim za każdym razem jest wykonanie symfonii - powiedział papież.

Jak zauważył, kontynuując muzyczne porównanie, dyrygent "musi słuchać bardziej niż ktokolwiek inny, a jednocześnie jego zadaniem jest pomóc każdej osobie i całej orkiestrze rozwinąć twórczą wierność do maksimum, wierność wykonywanemu dziełu, ale twórcza, zdolna nadać duszę tej partyturze, sprawić, by rozbrzmiewała tu i teraz w sposób wyjątkowy".

Dlatego, stwierdził, trzeba uczyć się "być zawsze coraz bardziej Kościołem symfonicznym i synodalnym".

Nowi kardynałowie

Godność kardynała otrzymali między innymi bliscy współpracownicy papieża z Kurii Rzymskiej: prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Biskupów kardynał nominat Robert Prevost z USA, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich abp Claudio Guggerotti z Włoch i nowy prefekt Dykasterii Nauki Wiary Victor Manuel Fernandez z Argentyny.

Do Kolegium Kardynalskiego dołączyli także: łaciński patriarcha Jerozolimy Pierbattista Pizzaballa, arcybiskup Madrytu Jose Cobo Cano, biskup Ajaccio na Korsyce Francois-Xavier Bustillo, biskup pomocniczy Lizbony Americo Manuel Alves Aguiar, metropolita Kapsztadu w RPA abp Stephen Brislin, arcybiskup Cordoby w Argentynie Angel Sixto Rossi, arcybiskup stolicy Kolumbii Bogoty Luis Jose Rueda Aparicio, biskup Hongkongu Stephen Chow Sau-yan, pierwszy nominat z Sudanu Południowego, metropolita Dżuby Stephen Ameyu Martin Mulla, abp Protase Rugambwa z Tanzanii, biskup Sebastian Francis z Malezji.

Wśród nowych kardynałów jest też trzech dostojników w wieku powyżej 80 lat, którzy nie wezmą udziału w konklawe. To emerytowany dyplomata, arcybiskup Agostino Marchetto, abp Diego Rafael Padron Sanchez z Wenezueli i zakonnik z Argentyny ojciec Luis Pascual Dri, spowiednik w sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej w Buenos Aires.

Po konsystorzu nowi kardynałowie będą przyjmować w Watykanie wizyty wiernych, pielgrzymów ze swych diecezji, wszystkich, którzy zechcą im złożyć życzenia i pogratulować.

Na uroczystość przed bazyliką watykańską przybyły oficjalne delegacje i grupy pielgrzymów z krajów nowych kardynałów; są także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Z Polski przybyły szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych i sekretarz stanu Małgorzata Paprocka. Obecny jest też ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski. To dziewiąty konsystorz Franciszka, zwołany dla tzw. kreacji nowych kardynałów.

Kim jest kardynał Grzegorz Ryś?

Kard. Grzegorz Ryś urodził się 9 lutego 1964 roku w Krakowie. Do krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego wstąpił w 1982 roku, a święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 roku z rąk kard. Franciszka Macharskiego w katedrze wawelskiej.

Równolegle do studiów teologicznych odbył studia na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej, na którym, po rocznej pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii pw. św. Małgorzaty i św. Katarzyny w Kętach, został zatrudniony i podjął studia doktoranckie. W 1994 roku uzyskał doktorat, a sześć lat później habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii.

W latach 2004-2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, a od 2007 do 2011 r. rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010-2011 przewodniczył Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce.

28 września 2011 r. otrzymał sakrę biskupią z rąk kard. Stanisława Dziwisza. W swoim herbie przyjął zawołanie: Virtus in infirmitate (Moc w słabości).

W czasach krakowskich pracę naukową łączył z zaangażowaniem duszpasterskim: wcześnie związany z Ruchem Światło-Życie, aktywnie uczestniczył w życiu Drogi Neokatechumenalnej, wspólnot takich jak Chrześcijańskie Braterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych oraz namARKA, przez 25 lat corocznie był przewodnikiem grupy 6. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę.

Zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, był współtwórcą i wykładowcą kursu "ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich", inicjatorem spotkania w intencji pokoju z udziałem chrześcijan, Żydów i muzułmanów "Echo Asyżu w Krakowie", a także serii spotkań "Dziedziniec Pogan" poświęconych dialogowi między wierzącymi a niewierzącymi w formule zaproponowanej przez papieża Benedykta XVI.

14 września 2017 roku, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem metropolitą łódzkim. 4 listopada 2017 roku odbył się jego uroczysty ingres. 29 czerwca 2018 roku otrzymał od papieża Franciszka paliusz, który został mu uroczyście nałożony 5 października 2018 roku w katedrze łódzkiej przez nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Salvatore Pennacchio.

W latach 2005-2017 abp Ryś kierował Katedrą Historii Kościoła w Średniowieczu, a następnie Katedrą Historii Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych - m.in. w procesie Jana Pawła II.

Abp Ryś jest autorem wielu książek - zarówno naukowych, jak i popularnych z zakresu historii, teologii i duchowości, a także cenionym kaznodzieją i rekolekcjonistą. Od 1995 r. stale współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym". Jest też członkiem redakcji miesięcznika "Znak".