Komisja Europejska wystosowała wobec Polski 12 upomnień w związku opóźnieniami we wdrażaniu unijnego prawa. Dziś podjęto 400 tego typu decyzji wobec wszystkich krajów członkowskich.

Bruksela rozpoczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa np. w związku z dyrektywą chroniącą przed inwazyjnymi roślinami czy zwierzętami, które wypierając gatunki rodzime, jak np. biedronki azjatyckie, które są groźne dla rodzimej 7-kropki. W tej sprawie Polska została wezwana do usunięcia uchybienia w gronie 9 państw ( Cypr, Czechy, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Polskę, Portugalię i Słowację). Po wejściu w życie rozporządzenia w dniu 1 stycznia 2015 r. państwa członkowskie miały wprowadzić sankcje odstraszające, a państwa członkowskie posiadające regiony najbardziej oddalone zostały zobowiązane do przyjęcia szczegółowych wykazów inwazyjnych gatunków obcych dotyczących tych terytoriów i poinformowania o tym Komisji. Wymienione kraje tych obowiązków nie dopełniły.

Komisja upomniała Polskę również za nieprzekazanie informacji o przestępstwach drogowych oraz za opóźnienia we wdrożeniu przepisów w sprawie bardziej efektywnego korzystania z energii. Dwie sprawy mogą grozić pozwem do unijnego Trybunału Sprawiedliwości UE, jeżeli polskie odpowiedzi nie zadowolą Brukseli. Chodzi o przesłanie planów ochrony obywateli przed hałasem oraz o walkę z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

W sprawie walki z hałasem Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w maju 2017 r.  Mimo pewnych postępów władze polskie nadal muszą przyjąć zmienione strategiczne mapy hałasu i plany działań dotyczące hałasu dla szeregu aglomeracji, a także plany działań dotyczące hałasu dla głównych dróg, linii kolejowych oraz Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Bruksela zamknęła natomiast 5 postępowań, bo w wyniku upomnień Polska się dostosowała.