Nauczyciele ze szkół średnich w całej Polsce mogą wziąć udział w kolejnej edycji akcji "Zwolnieni z teorii". Chodzi o osoby, które urozmaicają tradycyjny program nauczania, angażując swoich uczniów do projektów społecznych. W przyszłym tygodniu w miastach wojewódzkich odbędą się bezpłatne szkolenia dla nauczycieli.

Już ponad stu nauczycieli ze szkół średnich z całej Polski wprowadziło projekty społeczne w swoich szkołach, realizowane w ramach praktycznej olimpiady Zwolnieni z Teorii. Efektem ich działań jest trzykrotny wzrost ukończenia projektów przez uczniów, czego wynikiem jest poczucie realnej sprawczości u coraz większej liczby polskiej młodzieży. W związku z tym organizatorzy olimpiady zapraszają kolejnych nauczycieli z całej Polski do dołączenia do grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii, która będzie mogła korzystać z nowoczesnej platformy stworzonej przy wsparciu Google.org. Do grupy może zarejestrować się każdy nauczyciel szkoły średniej, niezależnie od tego jakiego przedmiotu uczy.

Nauczyciele Zwolnieni z Teorii to grupa nauczycieli ze szkół średnich edukujących przez praktykę. Urozmaicają oni tradycyjny program nauczania o realizację przez ich uczniów własnych projektów społecznych przeprowadzanych w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Dzięki temu młodzież realnie wpływa na pozytywną zmianę w swoim otoczeniu, realizując m.in. takie projekty jak zorganizowanie cyklu szkoleń z języka migowego, zbudowanie drona badającego czystość powietrza czy kilkumetrowego pianina na użytek lokalnej społeczności. Dodatkowo młodzi ludzie rozwijają u siebie praktyczne kompetencje potrzebne na rynku pracy jak rozwiązywanie problemów, komunikacja czy przywództwo. Poprzez prawdziwe projekty uczą się zarządzania, pracy zespołowej, zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia zagraniczne oraz rozbudzają w sobie moc do realizacji celów życiowych.

W ramach grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii jej członkowie będą mogli korzystać ze wsparcia ekspertów biznesowych, materiałów na lekcje czy szkoleń, a od września 2019 r. także z nowoczesnej platformy stworzonej przy wsparciu Google.org, charytatywnego oddziału Google. Od nauczyciela będzie zależało, jak mocno zechce zaangażować się w ten proces. Może zacząć od roli inspiratora, który wspiera uczniów na początkowym etapie projektu. Może też realizować przykładowe scenariusze lekcji na podstawie przygotowanych przez organizatorów materiałów lub pełnić rolę eksperta, na przykład dla innych nauczycieli ze swojej szkoły. Do grupy może zarejestrować się każdy nauczyciel szkoły średniej, niezależnie od tego jakiego przedmiotu uczy. Zgłoszenia przyjmowane są do końca czerwca na STRONIE>>> 

Partnerami grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii są Allegro i Pracuj.pl.

Opracowanie: