Beata Szydło odwołała ze stanowiska szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika. Pełnienie obowiązków jego następcy premier powierzyła Ernestowi Bejdzie.

Paweł Wojtunik był szefem CBA od końca 2013 r. Złożył rezygnację tydzień temu. Jak mówił, powodem było wszczęcie przez ABW postępowania kontrolnego, dotyczącego jego rozmowy z b. wicepremier, minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską, nagraną w czerwcu 2014 r. w warszawskiej restauracji. Decyzja tego typu powoduje automatyczne odsunięcie od wszelkiego rodzaju informacji o charakterze niejawnym.

Ernest Bejda ma 42 lata. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curii, gdzie w 1997 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji. Po studiach, w latach 1997 - 1999 odbył aplikację prokuratorską w Warszawie, którą zakończył zdaniem egzaminu prokuratorskiego. Od 2000 do 2002 roku pracował w Generalnym Inspektoracie Celnym w Warszawie. W latach 2000 -2004 odbył aplikację adwokacką. Po zdaniu egzaminu adwokackiego od 2004 r. pracował jako adwokat prowadząc własną kancelarię.

W 2006 roku Ernest Bejda został powołany na stanowisko zastępcy szefa CBA. Funkcję tę sprawował do 2009 roku. W 2010 r. został zwolniony ze służby w CBA. Następnie pracował m.in. jako radca prawny, prowadząc własną kancelarię prawną.