Nie żyje prof. dr hab. Michał Chorośnicki. ​Kierował Katedrą Strategii Stosunków Międzynarodowych UJ od momentu jej powstania w 2009 roku, a wcześniej Zakładem Strategii Stosunków Międzynarodowych (2002-2009).

Michał Chorośnicki był z wykształcenia prawnikiem. Magisterium zdobył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Był absolwentem pierwszego rocznika studiów doktoranckich w zakresie nauk politycznych otwartych w Instytucie Nauk Politycznych UJ.

Zainteresowania naukowe prof. Chorośnickiego ewoluowały od problemów państw Afryki i krajów niezaangażowanych przez politykę wojskową państw europejskich.

Prof. Chorośnicki był wieloletnim wykładowcą prawa międzynarodowego publicznego i międzynarodowego prawa handlowego dla studentów nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. 

Posiadał znaczące osiągnięcia dydaktyczne i badawcze, zebrane przy okazji dłuższych i krótszych pobytów za granicą.

Prof. Chorośnicki był członkiem licznych towarzystw naukowych, m. in. Londyńskiego Instytutu Studiów Strategicznych, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiej Akademii Umiejętności.