Wybitny teolog, wykładowca i przyjaciel Jana Pawła II, kard. Stanisław Nagy zmarł rano w Krakowie. Miał 91 lat - poinformował ks. Stanisław Mieszczak z zakonu sercanów.

Kard. Stanisław Nagy SCJ był sercaninem - kapłanem Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, emerytowanym profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowcą teologii fundamentalnej i ekumenicznej, honorowym przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Jana Pawia II w Lublinie.

Urodził się 30 września 1921 r. w śląskiej, górniczej rodzinie w Bieruniu Starym k. Katowic. Po wstąpieniu w 1937 r. do zgromadzenia i złożeniu ślubów wieczystych przyjął 1945 r. w Krakowie święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stanisława Rosponda.

Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a doktorat, habilitację i tytuł profesora uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od roku 1958 prowadził wykłady na KUL. Wykładał teologię fundamentalną. W wielu swoich pracach skupiał się na aspekcie otwarcia się Kościoła po II Soborze Watykańskim na inne wyznania chrześcijańskie.

Dwukrotnie uczestniczył w charakterze eksperta w synodach biskupów (1985 i 1991). Z nominacji Jana Pawła II był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej przez dwie kadencje (1986-1996). Ks. prof. Nagy otrzymał godność kardynalską na konsystorzu publicznym 21 października 2003 roku. Jego dewizą kardynalską były słowa: "W Tobie, Serce Jezusa, swą ufność złożyłem".

Pochodzący z Bierunia kardynał często odwoływał się do śląskich korzeni. We wrześniu 2012 r. odebrał Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla woj. śląskiego.